تالیفات حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی(ره)

تالیفات حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی(ره)

عربی:

1- الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنّة"30 مجلداً"

2- التفسیر الموضوعی بین الکتاب و السنّة"22 مجلداً"

3-البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن

4- عقائدنا

5- المناظرات

6- المقارنات

7- فتیاتنا

8- رسول الاسلام فی الکتب السماویة

9- علیّ والحاکمون

10- تاریخ الفکر والحضارة

11- لماذا انتصرت اسرائیل و متی تنهزم؟

12- این الکراسة

13- الفقه المقارن بین الکتاب والسنة"8مجلداً"

14- تبصرة الفقهاء بین الکتاب والسنّة

15- تبصرة الوسیلة بین الکتاب والسنة

16- الفقهاء بین الکتاب والسنّة

17- مقارنات فقهیة

18- المسافرون

19- علی شاطی الجمعة

20- غوص فی لبحار بین الکتاب والسنة

21- اصول الاستنباط بین الکتاب والسنّة

22- حوار بین الالهیین والمادیین

23- لماذا نصلی و متی نقصر من الصّلاة؟

24- حوار بین اهل الجنّة و النّار

25- شذارت الوسائل و الوافی"مخلوط"

فارسی:

1- ترجمه فرقان(تفسیر مختصر قرآن کریم) در 5 مجلد

2- رساله توضیح المسائل نوین(تالیف 1373)

3- رساله توضیح المسائل نوین(تالیف 1367)

4- ترجمان قرآن(ترجمه قرآن کریم)

5- فقه گویا

6- اسرار، مناسک و ادلّه حج

7- نماز جمعه

8- مفت خواران

9- قضاوت از دیدگاه کتاب و سنّت

10- نماز مسافر با وسائل امروزی

11- بشارات عهدین

12- ستارگان از دیدگاه قرآن

13- آفریدگار و آفریده

14- نقدی برسخنانی از دین پژوهان معاصر

15- ماتریالیسم و متافیزیک(4جلد)

16- برخورد دو جهان بینی

17- نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسلام

18- مسافران(نگرشی جدید بر نماز و روزه مسافر)

19- قرآن و نظام آموزشی حوزه"جزوه"

20- حکومت قرآن

21- آیات رحمانی

22- حکومت مهدی(عج)

23- مسیح(ع) از نظر قرآن و انجیل

24- سپاه نگهبانان اسلام

25- مفسدین فی الارض

26- حکومت صالحان یا ولایت فقیهان"خطی"

27- انقلاب اسلامی 1920 عراق

28- پیروزی اسرائیل چرا و شکست آن کی؟

29- گفتگوئی در مسجد النبی(ص)

30- دعاهای قرآنی"خطی"

31- خاتم پیامبران

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید